ULTRA EVER DRY

" Speciální průmyslová superhydrofobní a olejofobní nano ochrana, která odpuzuje téměř jakoukoliv tekutinu, využívající nano- technologii k pokrytí objektu a vytvoření vzduchové bariéry na jeho povrchu... "
ULTRA EVER DRY
YouTube
ikona

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Jak ULTRA EVER DRY funguje?

ULTRA EVER DRY je dvousložková ochrana na principu nanotechnologie. Spodní nátěr přilne k materiálu a chová se jako základní nátěr. Zároveň působí proti korozi a vytvoří jakýsi konzistentní podkladový materiál pro nanesení vrchní vrstvy ochrany, se kterou následně samočinně vytvoří nanotexturovaný povrch. Tento povrch vytváří vzorce geometrických útvarů a miliardy mezer, které zachytávají molekuly vzduchu, čímž vytváří "vzduchový deštník" na povrchu nátěru. Vzniklé vyvýšeniny na takto ošetřeném povrchu dovolují kapkám vody dotknout se povrchu jenom přibližně 2-3% jejich plochy. Zbylá voda steče po „vzduchovém deštníku“ pryč. Nanopovlak má rovněž nízkou povrchovou energii. Kombinace těchto elementů se u ULTRA EVER DRY stává superhydrofobní a olejofobní pro rafinované oleje.

2. Co znamená termín superhydrofobní a olejofobní?

ULTRA EVER DRY vytváří kontaktní úhel s pevnými látkami/kapalinami 160 – 175 stupňů. Odpuzovače vody na čelních sklech mají kontaktní úhel blízko 110 stupňů, takže jsou jenom hydrofobní. Olejofobní znamená schopnost odpuzovat olej a uhlovodíky.
 

popis

3. Jak dlouho nátěr ULTRA EVER DRY vydrží?

Životnost nátěru ULTRA EVER DRY záleží na přírodních podmínkách jako je např. UV. Tento nátěr poskytuje ochranu materiálu při venkovních podmínkách přibližně jeden rok, pak je nutné obnovit vrchní vrstvu. Pokud se použije jako vnitřní ochrana objektů, materiálu apod., anebo venku v krytých prostorách, pak vydrží déle než rok. V případě oslabení vrchní vrstvy z důvodu povětrnostních podmínek se jednoduše vrchní vrstva obnoví ( za předpokladu, že spodní nátěr je pořád funkční ).

4. Jaké je pracovní rozmezí teplot ULTRA EVER DRY?

Pracovní rozmezí teplot natřených povrchů je od -34°C do +149°C. Nátěr fungoval i při teplotě +260°C, nicméně doporučujeme další testování u aplikací, kde teploty dosahují nad +150°C. Nátěry by měli být aplikovány v rozmezí teplot +10°C až +32°C.

5. Na jaké materiály je možné použít ULTRA EVER DRY?

V podstatě na jakýkoliv materiál – ocel, hliník nebo jiné kovy, plasty, kůže, dřevo, beton, atd.. Nátěr je možno aplikovat na hladký povrch, nicméně zdrsnění povrchu zlepší adhezi k povrchu.

6. Jak moc je ULTRA EVER DRY odolný vůči oděru?

Jednou z klíčových vlastností našeho produktu je odolnost vůči oděru. Ochráněný materiál poskytuje větší odolnost vůči oděru s výsledkem 350 (metoda ASTM D4060-10). V případě, že odolnost vůči oděru je hlavním požadavkem, doporučujeme daný materiál ještě otestovat. Pokud je nátěr oděrem poškozen anebo odstraněn, je nutné ho znovu aplikovat.

7. Bude nátěr funkční, i když se vrchní vrstva poškodí anebo z větší části oděrem odstraní?

Ano. V mnoha případech může být superhydrofobní vrstva nátěru snížena nebo poškozena, ale zbylé vrstvy stále chrání materiál před vlhkostí, korozí, vytvářením ledu apod. To vždy záleží na jednotlivých aplikacích.

8. Jakou barvu má samotný nátěr?

Standardní nátěr má bílou průhlednou barvu. Bezbarvou variantu zatím nabídnout nemůžeme. V případě zájmu odběratele jsme schopni dodat i barevné varianty (zde bude požadováno minimální množství). Před objednání barevné varianty doporučujeme nejdřív vyzkoušet standardní zabarvení.

9. Na kolik m2 vystačí 1 L nátěru ULTRA EVER DRY?

Přibližně na 6 m2 plochy.

10. Jak dlouho po aplikování ULTRA EVER DRY schne?

Spodní vrstva cca 20 - 30 minut, vrchní vrstva cca 5 – 10 minut. Výše uvedené doby se mohou snížit použitím horkovzdušné pistole, nebo vysoušeče.

11. Jaká je doba skladovatelnosti a skladovací teplota?

Datum minimální trvanlivosti je uveden na obalu a skladovací teplota je od 4°C do 40°C.

12. Působí UV na ULTRA EVER DRY?

ULTRA EVER DRY formula může být ovlivněná UV zářením, čímž se může zkrátit její životnost. Nové receptury ULTRA EVER DRY se momentálně vyvíjí tak, aby se snížil efekt působení UV záření na aplikované povrchy.

13. Jak je ULTRA EVER DRY odolný vůči chemikáliím?

Tak, jako je to i u jiných nátěrů, i zde to závisí na dané chemikálii. V zásadě je ULTRA EVER DRY odolný vůči široké škále chemikálií např. většině kyselin, žíravin a rafinovaných olejů.

14. Jaké chemikálie nejsou s ULTRA EVER DRY kompatibilní?

Např. alkohol anebo detergenty způsobí smytí nátěru z povrchu. Pokud se nekompatibilní chemikálie odstraní, supehydrofobnost se většinou obnoví.

15. Jak ULTRA EVER DRY reaguje na kyseliny/zásady?

Silné kyseliny většinou nejsou problém. Výborné výsledky přineslo testování např. s kyselinou fosforečnou, kyselinou sírovou anebo chlorovodíkovou. Dobré výsledky rovněž přineslo testování bělidel a žíravin.

16. Pomůže ULTRA EVER DRY v prevenci proti korozi?

Ano, ULTRA EVER DRY je rezistentní proti korozi. Zvětšení spodní vrstvy ochranného nátěru zvýší životnost. Aplikováním ULTRA EVER DRY na natřený povrch, polyuretanový nátěr anebo jinak ošetřený povrch se zvýší odolnost vůči korozi na stupeň 5.

17. Jak se ULTRA EVER DRY aplikuje?

Doporučená aplikace je stříkací pistolí napojenou na kompresor, ale je možné i vzduchovým rozprašovačem. POZOR: u všech aplikací je nutno použít jak spodní, tak vrchní nátěr ULTRA EVER DRY!

18. Je ULTRA EVER DRY vodivý?

Ne, není. Může být bezpečně aplikován na elektrické motory, spínače, elektrické a elektronické komponenty, atd..

19. Je ULTRA EVER DRY hořlavý?

Polymerní pojiva nejsou nehořlavá, protože jsou na bázi uhlíku, tudíž můžou hořet anebo roztát. Je ale nutno brát v potaz, že tloušťka nátěru ULTRA EVER DRY je jenom 25 µm. Pokud je prioritou nehořlavost materiálu, doporučuje se další testování u dané aplikace.

20. Pokud je ULTRA EVER DRY aplikován na textilie, odstraní se praním?

Ano, po několika vypráních. Na požádání Vám můžeme dodat upravený spodní nátěr, aby se zvýšila trvanlivost ochrany textilie.

21. Může se ULTRA EVER DRY využít tam, kde bude povrch s ochrannou aplikací neustále ponořen v tekutině např. vnitřek potrubí, kontinuálně naplněn vodou?

Bohužel ne, tohle není vhodná aplikace. Důvodem je to, že se na povrchu nevytvoří „vzduchový deštník“ (viz bod. 1).

22. Můžu použít ULTRA EVER DRY na auto?

Nátěr ULTRA EVER DRY je možno použít na auta, nicméně doporučujeme jej aplikovat pouze na spodek vozidla. Na interiéry aut anebo přední sklo jej aplikovat nedoporučujeme z důvodu mírného zabarvení ošetřené plochy. Výjimkou můžou být některé pracovní stroje a vozidla např. vozidla přepravující cement, off roady a pod., kde estetičnost není prioritou, na rozdíl od požadavků na čistotu, anti-korozivitu, zabránění tvorby ledu anebo údržbu těchto vozidel a zařízení.

23. Kde sehnat výrobcem doporučený xylen nebo ředidlo na bázi xylenu?

Ředidlo na bázi xylenu je v ČR běžně dostupné a známé pod označením "Ředidlo S 6005". Tímto ředidlem doporučujeme vyčistit stříkací pistoli (viz video "Jak nanést ULTRA EVER DRY?" na úvodní stránce). Tímto ředidlem také odstraníte ULTRA EVER DRY z míst, kam byl nanesen nedopatřením (a to i zaschlý).